បណ្ណសារ

Archive for the ‘ឯកសារច្បាប់’ Category

ឯកសារ​ច្បាប់​ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​ទង​​នឹង​​ស្ថាប័ន​​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2012 បញ្ចេញមតិ

 • ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​​កម្ពុជា​ ២០០១ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់ ស្ដីពី​វិសោធន​កម្ម​លើ​មាត្រា​មួយ​ចំនួន​នៃ​ច្បាប់ ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ឲ្យ​​មាន​​អង្គ​ជំនុំ​ជំរះ​វិសា​មញ្ញ ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​បូក​ជា​មួយ​ច្បាប់​វិសោធន​កម្ម​ដែល​បាន ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ (ទាញ​យក)
 • កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ ស្តីពី​ការ​អនុម័ត​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ និង​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កាត់​សេចក្តី​នៅក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា​នូវ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល ​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅក្នុង​រយៈ​កាល​នៃ​កម្ពុជា​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ ស្តីពី​ការ​អនុម័ត​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កាត់​សេចក្តី​ក្រោម​ច្បាប់​ កម្ពុជា​នូវ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅក្នុង​រយៈកាល​នៃ​កម្ពុជា​ ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ (ទាញ​យក)
 • វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ (វិសោធនកម្ម​លើក​ទី​១១) (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ដាក់​ក្រុម​កម្ពុជា​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ក្រៅ​ច្បាប់ ១៩៩៤ (ទាញ​យក)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យ​លើក​លែង​ទោស​អៀង​សារី ១៩៩៦ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី រយៈកាល​នៃ​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​បណ្តោះ​អាសន្ន ១៩៩៩ (ទាញ​យក)

នៅ​មាន​ជា​ច្រើន​ទៀត​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់៖ http://www.eccc.gov.kh

សូម​មើល​ផង​ដែរ៖ អាន​បន្ថែម…

Advertisements
ចំណាត់ក្រុម ៖ឯកសារច្បាប់

ឯកសារ​ច្បាប់ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​​នឹង​​ការ​​អភិវឌ្ឍ​អ​ចលន​វត្ថុ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2012 បញ្ចេញមតិ

ការ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ជា​កម្ម​វត្ថុនៃ​ការ​ពិភាក្សា​ច្រើន​ជា​ពិសេស​បន្ទាប់​ ពី​មានការ​ជូនដំណឹង​ជា​សាធារណៈ​របស់​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​ពី​ករណី​បុគ្គល​ មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ដោយ​មិន​មាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​​ស្រប​ ច្បាប់។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​មួយ​ចំនួន​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​វិស័យ​អភិវឌ្ឍ​អចលន​វត្ថុដែល ​ដក​ស្រង់​ពី​គេហ​ទំព័រ​របស់ ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បុរី (ទាញ​យក)

អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​គ្រប់​គ្រង​អា​ជីវ​កម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ ២០០៩ (ទាញ​យក)
 • សៀវភៅបន្ទុកសម្រាប់​អ្នកកាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • ពាក្យស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ (ប្រភេទ ១ ឬ ២) (ទាញ​យក)
 • ពាក្យស្នើសុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ (ប្រភេទ ៣) (ទាញ​យក)

អាជ្ញាបណ្ណ​វិស្វករ​ឯករាជ្យ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​

 • ប្រកាសស្តីពី​ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ​ជូនក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​ សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • វិធាន​នៃ​ការប្រតិបត្តិ​ និង​ក្រម​សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វិស្វករ​ឯករាជ្យ​ (ទាញ​យក)
 • ពាក្យស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​វិស្វករ​ឯករាជ្យ​ (ទាញ​យក)

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទី​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​អម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ជាតិ​គណនេយ្យ និង​ក្រុម​ការងារ​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​ អចលនវត្ថុ ២០១០ (ទាញ​យក) អាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖ឯកសារច្បាប់

ឯក​សារ​​ច្បាប់ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​​ទង​​នឹង​​វិស័យ​វិនិ​យោគ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2012 បញ្ចេញមតិ

ការ​​វិនិ​យោគ​​ដើរ​តួ​នាទី​ចម្បង​​មួយ​ក្នុង​​ការ​​បង្កើត​​សកម្មភាព​​សេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ការងារ​ ហិរញ្ញវត្ថុ និង​​វិស័យ​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​ជា​​ដើម​​ ដែល​​ជា​វិស័យ​ដ៏​​សំខាន់​​ក្នុង​​ការ​​អភិ​វឌ្ឍ​​ប្រទេសជាតិ​ ។ ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​​នេះ ដើម្បី​​លើក​ទឹក​​ចិត្ត​ឲ្យ​មាន​​ការ​​វិនិ​យោគ​​កាន់​តែ​​ច្រើន​ រដ្ឋ​​នីមួយ​ៗ​ ​បាន​​ចូល​​ជា​​សមា​​​​ជិក​ក្នុង​ស្ថាប័ន​អន្តរ​ជាតិ និង​​តំបន់ ក៏​​ដូច​​ជា​​ការ​​ចុះ​ហត្ថ​លេខា និង​​ផ្តល់​​សច្ចាប័ន​​លើ​​អនុ​សញ្ញា និង​​កិច្ច​​ព្រម​ព្រៀង​​អន្តរ​ជាតិ​​នានា ។ ទន្តឹម​នឹង​​នេះ រដ្ឋ​​ក៏​​បាន​​អនុ​ម័ត​​នូវ​​ច្បាប់ និង​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​នា​នា​ដើម្បី​​លើក​​ទឹក​ចិត្ត ផ្តល់​កិច្ច​ធានា និង​​កិច្ច​​ការ​ពារ​ដល់​អ្នក​វិនិ​យោគ​​ជាតិ និង​​បរទេស ។ ខាង​​ក្រោម​​នេះ គឺ​​ជា​​បណ្តុំ​​ច្បាប់ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​ទង​​នឹង​​វិស័យ​វិនិយោគ ដែល​​ត្រូវ​​បាន​ដក​​ស្រង់​​ចេញ​​ពី​​វែ​សាយ និង​​គេហ​ទំព័រ​​របស់​ស្ថាប័ន​​ពាក់​​ព័ន្ធ ៖

ឯក​សារ​ជំនួយ​​ស្មារតី

 1. មគ្គុ​ទេស​វិនិយោគ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ (ដោយ​សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ) (ទាញយក​ឯក​សារ​ជា​​ភាសា​ខ្មែរ ​)
 2. មគ្គុ​ទេស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ រៀប​រៀង​ដោយ​អង្គ​ការ​សហប្រជាជាតិ និង​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ (ទាញយក​ជា អង់គ្លេស)
 3. មគ្គុ​ទេស​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា (ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ច្បាប់ BNG Legal) (ទាញយក​ជា អង់គ្លេស)
 4. មគ្គុ​ទេស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា (ដោយ​ស្ថាន​ទូត​ កូរ៉េ) (អង់​គ្លេស)
 5. មគ្គុ​ទេស​នៃ​ការ​ទិញ​យក​ក្រុម​ហ៊ុ​ន​នៅ​កម្ពុជា (ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ច្បាប់ Allen Arthur Robinson) (អង់គ្លេស)
 6. មគ្គុ​ទេស​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន (អង់​គ្លេស)
 7. ច្បាប់​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ និង​រដ្ឋ​អនុគ្រោះ​បំផុត MFN (ដោយ​អង្គការ OCED) (អង់គ្លេស)
 8. បណ្តុំ​ឯក​សារ​ទាក់​ទង​នឹង​នីតិ​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ (ចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​មើល)
 9. គន្ទ​និទ្ទេស​ (Bibliography) អន្តរជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​នីតិ​វិនិយោគ អាន​បន្ថែម…
ចំណាត់ក្រុម ៖ភាសា, ឯកសារច្បាប់

ឯកសារ​ច្បាប់​ និង​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​អំពី នីតិសារពើ​ពន្ធ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2012 មតិ 2

ឯកសារ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​​ជា​បណ្តុំ​​​ឯ​សារ​​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​សារពើពន្ធ ដែល​ដក​ស្រង់​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ ជា​ពិសេស​ពី​គេហទំព័រ​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក និង​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​ច្បាប់​ទាំង​អស់​នេះ ជា​ពិសេស​សម្រាប់​និស្សិត ដែល​កំពុង​សិក្សា​អំពី​នៃ​វិស័យ​សារ​ពើ​ពន្ធ ។ ឯកសារ​មាន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ទាំង​អស់ វា​ពិត​ជា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ណាស់ សម្រាប់​យក​ទៅ​មើល ឯកសារ​ទាំង​អស់​នេះ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​​យក​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ចង់​បាន​ដើម្បី​យក​ទៅ​សិក្សា​ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ច្បាប់​ នីតិ​សារពើពន្ធ សូម​មើល​ និង​ទាញ​យក​ឯក​សារ​ទាំងអស់​នោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ច្បាប់

 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៩/០២៦ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​​ការ​កែ​តម្រូវ​​នៃ​​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​​ឆ្នាំ ២០០៩ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៦០៩/០០៩ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៧ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៣៥ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៥/០៤០ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៤/០០២ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើពន្ធ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៣០៣/០១០ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​​ប្រើ ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម អាន​បន្ថែម…
ចំណាត់ក្រុម ៖ឯកសារច្បាប់

សៀវភៅក្បួន​នីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 27 ខែសីហា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ

ច្បាប់​ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​​ទង​​នឹង​​វិស័យ​​ធនាគារ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2011 មតិ 2

ច្បាប់​ និង​បទប្បញ្ញត្តិទាំង​នេះ​អាច​ទាញ​យក​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា៖​

ច្បាប់
 1. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពីការរៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៤ និង​មាត្រា ៥៧ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 4. ច្បាប់​ស្តីពីគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 5. ច្បាប់​ស្តីពីភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 6. ច្បាប់​ស្តីពី​​ឧបករណ៍​អាច​ជួញ​ដូរ​បាន និង​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 7. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេវរកម្ម (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 8. ច្បាប់​ស្តីពីការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្តូរប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
ប្រកាស
 1. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបើ​ក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ១៩៩៥ (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​សភា​ទូទាត់​មូលប្បទានបត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល និង​ប្រាក់​ដុល្លា ២០១០ (ខ្មែរ)
 4. ប្រកាស​ស្តីពី​អ្នក​ដំណើរការ​តតិយភាគី ២០១០ (ខ្មែរ)
 5. ប្រកាសស្តីពី​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ និង​​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ ២០០៩(ខ្មែរ)
 6. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 7. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​សំវិធានធន​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 9. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​វិបារូប៍៍​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ខ្វះខាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួលបណ្តោះ​អាសន្ន​ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 10. ប្រកាស​ស្តីពីសាហ៊ុយ​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 11. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​ជាថ្មី​នៃ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី និង​លក្ខខណ្ឌ​ខុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 12. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​មូលប្បទាន​បត្រ​ស្តង់​ដា ២០០៨ (ខ្មែរ​ ឬ​អង់​គ្លេស)
 14. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការសំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម​ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 15. ប្រកាស​ស្តីពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 16. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​កម្ចី និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 17. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​លើ​គោល​នយោបាយ​រូបិយវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 18. ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​ស្តីពី​ឥណទាន​រវាង​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 19. ប្រកាស​ស្តីពីការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 20. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)

ប្រភព​មក​ពី៖ kh-cheyrithy.blogspot.com

 
សូមមើល៖ ឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចំណាត់ក្រុម ៖ភាសា, ឯកសារច្បាប់

ច្បាប់ និង​​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​ទង​​នឹង​​វិស័យ​​​មូល​បត្រ​កម្ពុជា

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ

វិស័យ​មូលបត្រ​ជា​វិស័យ​មួយ​ដែល​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ ។ ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិមួយ​ចំនួន​ ​​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត និង​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត ។ ខា​ង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ច្បាប់ និង​បទ​បញ្ជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​គណៈកម្ម​ការមូលបត្រ​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​អាជ្ញាធរ​និយតករ​​ចំពោះ​វិស័យ​នេះ៖

ច្បាប់

 1. ច្បាប់​ស្តីពី​មូលបត្រ​រដ្ឋ (ខ្មែរ ឬ ​អង់គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន​ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០ (ខ្មែរ)
 4. ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​តែង​តាំង​ (អង់​គ្លេស)

អនុក្រឹត្យ  

 1. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 2. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន (ខ្មែរអង់​គ្លេស)
 3. អនុក្រឹត្យ​តែង​តាំង​សមាសភាព​នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (អង់​គ្លេស)
 4. អនុក្រឹត្យ​តែង​តាំង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន (អង់​គ្លេស)

ប្រកាស​

 1. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ស្តង់​ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​បត្រ​ជា​សាធារណៈ (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​វាយ​តម្លៃ​នៅក្នុង វិស័យ​មូល​បត្រ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាស​ស្តីពី អភិបាល​កិច្ច​សាជីវ​កម្ម សម្រាប់​សហគ្រាស សាធារណៈ​បោះ​ផ្សាយ​លក់ មូល​បត្រ​ជា​សាធារណៈ (ខ្មែរ)
 4. ប្រកាស​ស្តីពី ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​នាយក​ដ្ឋាន និង​អង្គភាព របស់ គ.ម.ក. (ខ្មែរ)
 5. ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់​ងារ​បញ្ជិកា​មូលបត្រ ភ្នាក់​ងារ​ចុះ​បញ្ជី​ផ្ទេរ​មូលបត្រ និង ភ្នាក់​ងារទូទាត់ (ខ្មែរ ឬ ​អង់​គ្លេស)
 6. ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់​ងារ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​មូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 7. ប្រកាស​ស្តីពី ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងា​របចេ្ចក​ទេស​សម្រាប់​សិក្សា​ពី​គោល​នយោបាយ​លើក ទឹក​ចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូល​បត្រ​នៅ​កម្ពុជា​​ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យជំនាញ ផ្តល់សេវាទៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ ​អង់​គ្លេស)
 9. ប្រកាសស្តីពី ខ្លឹសារគោលនៃវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 10. ប្រកាសស្តីពី ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ​ (ខ្មែរ ឬ ​អង់​គ្លេស)
 11. ប្រកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ​ (ខ្មែរ ឬ ​អង់គ្លេស)
 12. ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ផ្តល់​ការ​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូល​បត្រ និង​ប្រតិបត្តិ​ករ​រក្សា​ទុក​មូល​បត្រ (ខ្មែរ ឬ​អង់គ្លេស)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ និង​ភ្នាក់​ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ (ខ្មែរ ឬ ​អង់​គ្លេស)

ឯកសារ​ផ្សេងទៀត

 1.  យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​២០០៦-២០១៥ (ខ្មែរ ឬ ​អង់គ្លេស)
 2. ទម្រង់​ឯកសា​រផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ (ខ្មែរ ឬ ​អង់​គ្លេស)

ប្រភព​មក​ពី៖ kh-cheyrithy.blogspot.com

សូមមើល៖ ឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចំណាត់ក្រុម ៖ភាសា, ឯកសារច្បាប់
%d bloggers like this: