បណ្ណសារ

Archive for the ‘Microsoft Office’ Category

រួមបញ្ចូល Twitter ទៅក្នុង Microsoft Outlook

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​តាម​ដាន​​គណនី Twitter របស់​អ្នក​តាម​រយៈ Microsoft Outlook វា​គឺ​អាច​ធ្វើ​បាន​ជាមួយ​និង​ TwInbox ។ TwInbox គឺ​ជា​កម្មវិធី​ឥត​បង់​ថ្លៃ​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​រួម​បញ្ចូល​គណនី​ Twitter ទៅ​ក្នុង​ Microsoft Outlook បាន ។

1. ត្រូវ​ប្រាដក​ថា​ Microsoft Outlook គឺ​ត្រូវ​បាន​បិទ បន្ទាប់​មក​ទាញ​យក​ ហើយ​និង​ដំឡើង​ TwInbox (សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក)

2. បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បញ្ចប់​ការ​ដំឡើង​ TwInbox ហើយនោះ សូម​បើ​កម្មវិធី Microsoft Outlook ។ ពេល​នោះ​របាឧបករណ៍​មួយ​និង​បង្ហាញ​ឡើង ។ សូម​ចុច​ TwInbox > Options

3. ចុច Next


4. ចុច Sign In to Twitter អាន​បន្ថែម…

Advertisements

របៀប​ផ្សំឯកសារ​ Word ជា​ច្រើន​ចូល​គ្នាតែ​មួយ​ក្នុង Word 2007/2010

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ

នេះ​ជា​របៀបបន្ថែម​ឯកសារ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​តែ​មួយ ដោយ​ពុំ​ចាំ​បាច់​បើកពួក​វា​ដោយ​ឡែកៗ​ពី​គ្នា​ឡើង ។ ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​នេះគឺ​អាច​អនុវត្តន៍​បាន​ជា​មួយ​ Word 2007 និង Word 2010 ។

1. បើក​កម្មវិធី Word 2007/2010 ហើយ​បើកផ្ទាំង Insert ។


2. ដើម្បី​បន្ថែម​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ ក្នុង​ឯកសារ​ដូច​គ្នា សូម​ចុច​ Page Break ។


3. បន្ថែម​ឯកសារ​ Word ខាង​ក្រៅ ដោយ​ចុច​ព្រួញ​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់ប៊ូតុង Object ហើយ​ជ្រើស​យក Text ពី​ File ។ អាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖គ.​កុំព្យូរទ័រ, Microsoft Office

របៀប​ប្តូរ​ពណ៌​ Hyperlink ក្នុង Microsoft Word 2007/2010

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ

នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​នេះ​ អ្នក​និង​ឃើញ​អំពី​របៀប​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​ពណ៌​ខៀវ​ដើម​របស់​ Hyperlinks នៅក្នុង Word 2010/2007 ។ វា​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​ពណ៌ Hyperlinkin ដើម្បី​លាយ​ជា​មួយនិង​ Theme ផ្សេង​ៗ​នៅ​លើ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

1. បើក​ Word 2007/2010 បន្ទាប់​មក​នៅ​លើ​ផ្ទាំងដើម ចុច​រូប​តំណាង​តូច​ដែល​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ប៊ូតុង Change Styles ឬ​ដើម្បី​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សូម​ចុច Shift+Ctrl+Alt+S

2. នៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Styles សូម​បើក​ម៉ឺនុយ​ធ្លាក់​ចុះ សម្រាប់​ Hyperlink និងជ្រើស​រើស Midifyអាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖គ.​កុំព្យូរទ័រ, Microsoft Office

របៀប​​ប្រើ​ MS 2007 សរសេរ​ប្រកាស​​ដូច​​ឧបករណ៍​​ក្នុង Blogging

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 12 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2011 មតិ 4

Microsoft Office គឺ​តែង​តែ​បង្កើត​នូវ Tools ល្អៗ​សម្រាប់​សរសេរ​នូវ​អត្ថបទ អ្វីដែលថ្មី​និង​លក្ខះ​ដ៏​ល្អ​វិសេស​​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង Microsoft Office 2007 ការ​បន្ថែម​លក្ខណៈ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​ទាំង​អស់​នេះ​គឺ​មាន​មាន​ការ​ខុស​គ្នា​ពី​ជំនាន់ Microsoft Office មុន​ៗ ។ នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ថ្មី​នេះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Office 2007 ដូច​ជា​ Tools ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ប្លក​ដើម វា​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ប្រកាស​អ្វី​មួយ​សម្រាប់​ប្លក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ Office 2007 ។ វា​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សរសេរ​សរសេរ​នូវ​ពាក្យ​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​ចង់​សរសេរ​ក្នុង​ប្លក់​អ្នកៗ​ក៏​អាច​សរសេរ​អត្ថ​បទ​ខ្លីៗ​បាន​ផង​ដែរ​បើ​សិន​ជា​ចង់សរសេរ​ 🙂

សូម​ធ្វើ​តាម​ជំហ៊ាន​ដ៏​សាមញ្ញនេះ​ដែលរៀបរាប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Office 2007 ដូច​ជា​ Tools នៅ​ក្នុង៖

បើ​នូវឯកសារកិច្ចទទេ ហើយ​ចុច​នៅ​ Office ប៊ូតុង

ចុច​លើ​ថ្មី (New) ហើយ​ជ្រើស​រើស​ Blog post ថ្មី (New blog post) អាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖គ.​កុំព្យូរទ័រ, Microsoft Office

របៀប​ប្រើប្រាស់ Office 2007 ដូចជាឧបករណ៍​សរសេរ​ប្លក

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 12 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2011 មតិ ១

Microsoft Office គឺតែងតែបង្កើតនូវ Tools ល្អៗសម្រាប់សរសេរនូវអត្ថបទ អ្វីដែលថ្មីនិងលក្ខះដ៏ល្អវិសេសត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុង Microsoft Office 2007 ការបន្ថែមលក្ខណៈដ៏មានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះគឺមានមានការខុសគ្នាពីជំនាន់ Microsoft Office មុនៗ ។ នៅក្នុងលក្ខណៈថ្មីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Office 2007 ដូចជា Tools ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរប្លកដើម វាជាការងាយស្រួលក្នុងការសរសេរប្រកាសអ្វីមួយសម្រាប់ប្លកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈ Office 2007 ។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការសរសេរសរសេរនូវពាក្យជាច្រើនដែលអ្នកចង់សរសេរក្នុងប្លក់អ្នកៗក៏អាចសរសេរអត្ថបទខ្លីៗបានផងដែរបើសិនជាចង់សរសេរ 🙂

សូមធ្វើតាមជំហ៊ានដ៏សាមញ្ញនេះដែលរៀបរាបក្នុងការប្រើប្រាស់ Office 2007 ដូចជា Tools នៅក្នុង៖

បើនូវឯកសារកិច្ចទទេ ហើយចុចនៅ Office ប៊ូតុង

(New) ហើយជ្រើសរើស Blog post ថ្មី (New blog post)

Ribbon ថ្មីមួយនបង្ហាញនូវ Blogging tools និងលេចឡើង ហើយចុចលើប៊ូតុងនៃ Manage Accounts

ចុចលើ New ដូចក្នុងប្រអប់ដែលលេចឡើង

ធ្វើតាមប្រអប់ដែលលេចឡើងនេះ៖

អ្នកនឹងត្រូវជ្រើសរើស Platform ដែលអ្នកប្រើសម្រាប់ Blogging ពីបញ្ជីនេះ ឧ. វើតប្រេស (WordPress) ហើយចុចនៅលើប៊ូតុងបន្ទាប់ ។

បំពេញក្នុង informaiton សម្រាប់វែបសាយរបស់អ្នក ហើយត្រូវសម្រេចចិត្តទោះជាអ្នកចង់ឱ្យវាចង់ចាំនូវពាក្យសម្ងាត់ ឬក៏មិនចង់ចាំទេ ។ អ្នកអាចឃើញ Picture Options ប៊ូតុង ដូចជា Word 2007 គឺមានសមត្ថភាពអាចឱ្យបញ្ចូលរូបភាពចំពោះ blogging platforms ខ្លះ ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមសរសេរប្រកាស់របស់អ្នកដោយត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយ សូមចុចទៅលើ Publish ហើយជ្រើសយកលក្ខណៈដែលអ្នកចង់ Publish វា អ្នកអាចបើកផងដែរនូវប្រកាសចាស់ៗក្នុង World 2007 ដោយចុចលើ Open Existing ប៊ុតុង ។

ខណៈដែលអ្នកប្រើ Word 2007 ដូចជា Tool សម្រាប់ blogging អ្នកនឹងអាចបន្ទាប់ categories ទៅអ្នកអាចបើកផងដែរនូវប្រកាសld 2007 វានិងភ្ជាប់ទៅកាន់ blogging platform ភ្លាមតែម្តង អ្នកអាចប្រើប្រាស់ហើយនិងទា្យកនូវបញ្ជីរបស់ categories ផងដែរ ។

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តប្រើ Word សម្រាប់ការសរសេរឯកសារ អ្នកអាចប្រើនូវជម្រើសដើម្បីប្រើវាសរសេរប្រកាសសម្រាប់ personal blogs របស់អ្នក ។ ឥឡូវនេះវាក្លាយទៅជាភាពមិនគួរឱ្យជឿសម្រាប់ការ កែប្រែនូវប្រកាស់ដូចជាអ្នកអាចប្រើ Word 2007 ដូច Tool សម្រាប់ Blogging ៕

ចំណាត់ក្រុម ៖គ.​កុំព្យូរទ័រ, Microsoft Office
%d bloggers like this: