បណ្ណសារ

Archive for the ‘វើតប្រេស (Wordpress)’ Category

របៀប​​ចូល​ប្រើ​ WordPress និង​របៀប​សរសេរ​ប្រកាសថ្មី (New Post)

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 30 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2011 មតិ 2

ប្រកាស​នេះ​ខ្ញុំ​សរសេរ​ឡើង​ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ទើប​តែ​ប្រើប្រាស់ WordPress ថ្មី​ថ្មើង ដែល​មិន​ទាន់​ស្គាល់​ច្បាស់​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់ ។
នេះ​ជា​ការ​ណែនាំ​មួយ​ផ្នែក​តូច​ អំពី​របៀប​សរសេរ​នូវ​ប្រកាស​ថ្មី​ក្នុង​វើត​ WordPress ។
ជំហាន​ដំបូង​យើង​ត្រូវ Login ចូល​ក្នុង​វើត​ប្រេស​ជាមុន​សិន (ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​គណនី​រួច​ហើយ)

បន្ទាប់​ពី​ Login ចូល​គណនី​វើត​ប្រេស​ហើយ​ យើង​និង​ឃើញម៉ឺនុយ​ទម្លាក់​ពីរ​ដែល​នៅ​ខាង​លើ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​
សូម​ដាក់​ចំនុច​ព្រួញ​របស់​កូន​កណ្តុរ​នៅ​លើ​ “​ប្លករបស់​ខ្ញុំ” បន្ទាប់​មក​ទៀត​សូម​ជ្រើស​រើស​យក “ក្តារ​បញ្ជា”

នៅ​លើ​ “​ក្តារ​បញ្ជា” នេះ​ដែរ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​គ្រប់​គ្រង់​ផ្នែក​ជា​ច្រើន​ទៀត ជា​ពិសេស​ព័ត៌​មាន​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្លក់​របស់​អ្នក ដូច​ជា​៖ អាន​បន្ថែម…

Advertisements
%d bloggers like this: