ទំព័រដើម > ភាសា, ឯកសារច្បាប់ > ច្បាប់​ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​​ទង​​នឹង​​វិស័យ​​ធនាគារ

ច្បាប់​ និង​​បទ​​ប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​​ទង​​នឹង​​វិស័យ​​ធនាគារ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2011 បញ្ចេញមតិ Go to comments

ច្បាប់​ និង​បទប្បញ្ញត្តិទាំង​នេះ​អាច​ទាញ​យក​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា៖​

ច្បាប់
 1. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពីការរៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៤ និង​មាត្រា ៥៧ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 4. ច្បាប់​ស្តីពីគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 5. ច្បាប់​ស្តីពីភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 6. ច្បាប់​ស្តីពី​​ឧបករណ៍​អាច​ជួញ​ដូរ​បាន និង​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 7. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេវរកម្ម (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 8. ច្បាប់​ស្តីពីការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្តូរប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
ប្រកាស
 1. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបើ​ក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ១៩៩៥ (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​សភា​ទូទាត់​មូលប្បទានបត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល និង​ប្រាក់​ដុល្លា ២០១០ (ខ្មែរ)
 4. ប្រកាស​ស្តីពី​អ្នក​ដំណើរការ​តតិយភាគី ២០១០ (ខ្មែរ)
 5. ប្រកាសស្តីពី​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ និង​​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ ២០០៩(ខ្មែរ)
 6. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 7. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​សំវិធានធន​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 9. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​វិបារូប៍៍​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ខ្វះខាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួលបណ្តោះ​អាសន្ន​ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 10. ប្រកាស​ស្តីពីសាហ៊ុយ​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 11. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​ជាថ្មី​នៃ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី និង​លក្ខខណ្ឌ​ខុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 12. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​មូលប្បទាន​បត្រ​ស្តង់​ដា ២០០៨ (ខ្មែរ​ ឬ​អង់​គ្លេស)
 14. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការសំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម​ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 15. ប្រកាស​ស្តីពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 16. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​កម្ចី និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 17. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​លើ​គោល​នយោបាយ​រូបិយវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 18. ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​ស្តីពី​ឥណទាន​រវាង​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 19. ប្រកាស​ស្តីពីការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 20. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)

ប្រភព​មក​ពី៖ kh-cheyrithy.blogspot.com

 
សូមមើល៖ ឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Advertisements
ចំណាត់ក្រុម ៖ភាសា, ឯកសារច្បាប់
 1. sokpoav
  បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 26 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2013 ម៉ោង 4:04 នាទី (ល្ងាច)

  ហេតុអ្វីពេលខ្ញុំចង់មើលឯកសារមួយចំនួនមើលមិនឃើញ?

 2. Phauk Visal
  បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 22 ខែ​មេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 4:48 នាទី (ល្ងាច)

  ហេតុអ្វី នៅពេលខ្ញុំដោនឡូតឯកសារមិនបានស្ទើរតែទាំងអស់ (not found)?

 1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: